Unduh SLiMS

Laman ini didedikasikan sebagai laman alternatif pengunduhan SLiMS. Apabila laman slims.web.id mengalami kendala untuk diakses, silahkan gunakan laman ini untuk mengunduh aplikasi SLiMS. Versi SLiMS yang tersedia adalah SLiMS 8 Akasia.